• ហៅជំនួយ ៨៦-១៣៦៨២១៥៧១៨១

ព័ត៌មាន Comapny

  • We keep going during COVID-19 occurred

    យើងបន្តទៅមុខទៀតអំឡុងពេលគម្របគម្រប ១៩ បានកើតឡើង

    ជាមួយនឹងការត្រួតពិនិត្យដ៏មានប្រសិទ្ធិភាពនាពេលថ្មីៗនេះនៃ Covid-19 នៅក្នុងប្រទេសចិនរោងចក្រជាច្រើនបានបើកដំណើរការឡើងវិញហើយបានចាប់ផ្តើមផលិតកម្មឡើងវិញជាលំដាប់។ អតិថិជនរបស់យើងមួយចំនួនកំពុងព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីជំរុញឱ្យដំណើរការទៅមុខសូម្បីតែពួកគេនៅតែធ្វើការនៅផ្ទះក៏ដោយ។ វាជាភាពវិជ្ជមានសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាជឿថាអ្វីៗនឹង ...
    អាន​បន្ថែម