• ហៅជំនួយ ៨៦-១៣៦៨២១៥៧១៨១

ទំនាក់ទំនង

ក្រុមហ៊ុនបាហ្សូស៊ីធីឌីលក់គ្រឿងសង្ហារឹម

អាសយដ្ឋាន

ខាងលិចផ្លូវឡាដាដាភូមិហ្វេងលីយូក្រុងសៀងហ្វាងក្រុងបាហ្សូខេត្តហឺប៉ីប្រទេសចិន។

អ៊ីមែល

ទូរស័ព្ទ

ទូរស័ព្ទ៖ ៨៦-១៣៦៨២១៥៧១៨១

ម៉ោង

ច័ន្ទ - សុក្រ៖ ៩ ព្រឹកដល់ ៦ ល្ងាច

ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យៈបិទ

ចង់ធ្វើការជាមួយអាមេរិកមែនទេ?